1. Hjem
  2. Meny
  3. Aktiviteter og prosjekter
  4. Friluftslivets ferdselsårer

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Midtre Hålogaland friluftsråd bistår sine medlemskommuner med planer for friluftslivets ferdselsårer. Dette er kommunale planer som skal kartlegge, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet og bolyst. I planene inngår stier, turruter og skiløyper, og noen kommuner tar også med sykkelruter og ro- og padleruter. Etter planen er ferdig oppdateres turrutebasen, slik at turrutene deles til flere plattformer, slik som ut.no.

Å lage planer for friluftslivets ferdselsårer fremkommer av Stortingsmelding 18. (2015–2016) - Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet. Miljødirektoratet leder prosjektet og publiserte sin veileder for arbeidet i 2019. Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å Ler mer om prosjektet på nettsidene til Miljødirektoratet.

2022-09-08 14.06.26 (1).jpg