1. Hjem
  2. Meny
  3. Aktiviteter og prosjekter
  4. Friluftslivets ferdselsårer

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Kartlagte turruter og foreslåtte nye turruter i planene kan du se i Friluftskartet.

Midtre Hålogaland friluftsråd bistår sine medlemskommuner med planer for friluftslivets ferdselsårer. Dette er kommunale planer som skal kartlegge, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet og bolyst. I planene inngår stier, turruter og skiløyper, og noen kommuner tar også med sykkelruter og ro- og padleruter. Etter planen er ferdig oppdateres turrutebasen, slik at turrutene deles til flere plattformer, slik som ut.no.

Å lage planer for friluftslivets ferdselsårer fremkommer av Stortingsmelding 18. (2015–2016) - Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet. Miljødirektoratet leder prosjektet og publiserte sin veileder for arbeidet i 2019. Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å Ler mer om prosjektet på nettsidene til Miljødirektoratet.

2022-09-08 14.06.26 (1).jpg