1. Hjem
  2. Meny
  3. Aktiviteter og prosjekter

Aktiviteter og prosjekter

Vi ønsker å legge tilrette for at alle skal få oppleve friluftsliv gjennom å arrangere aktiviteter som er lavterskel, åpen for alle og gratis å delta på. Vi har en rekke aktiviteter med hovedfokus på det enkle hverdagsfriluftslivet. Vi arbeider for å ta vare på naturen og tilrettelegge for positiv aktivitet som alle skal kunne delta på. Aktivitenene våre blir markedsført på vår facebookside og på nettsiden her fortløpende. 

integrering