1. Hjem
  2. Meny
  3. Barn og ungdom
  4. Ungdomscamp

 Ungdom i natur

Midtre Hålogaland friluftsråd arbeider med å tilrettelegge for at ungdom i medlemskommunene får muligheten til å delta på gratis  friluftsaktiviteter gjennom ungdomscamp og enkeltaktiviteter.

Ungdomscamp arrangeres som turer i nærmiljøet med overnatting. På ungdomscamp får deltakerne prøve ut spennende aktiviteter og bli kjent med nye venner på en ny arena. 

Vi legger ut informasjon om ungdomscamper og andre aktiviteter for ungdom i vår region i aktivitetskalenderen. Mer informasjon kan du også finne på vår facebookside

ungdom