Samling for strandrydding og marin forsøpling

Derfor inviterer de strandryddere, avfallsselskap, miljøetater, friluftsråd og representanter fra oppdrett, fiskeri og teknologiutvikling i Nordland til ei erfaringssamling for strandrydding og marin forsøpling.

– Trenger hjelp til spesiell jobb

Håpet er at noen miljøbevisste ungdommer tenner på ønsket. – Det hele handler om at en miljøbevisst klasse, helst på videregående, vil gi naturen en julegave.

Ganske snart står dagsturhytta i Madlandsheia klar til bruk

Modulene til dagsturhytta ved Fisketjørn er for lengst flydd opp med helikopter, og arbeidet med å sette den i stand er i gang.

Tildelte midlar til friluftslivet – desse får støtte

Lokale planar og prosjekt får støtte. Ulike prosjekt for å fremja friluftslivet i Vestland får no støtte frå fylkeskommunen.

Arbeidsområder

Friluftsrådet har som mål å bidra til at alle skal ha mulighet til friluftsliv og naturopplevelser.

For å få dette til har vi ulike arbeidsområder. Vi arbeider med infrastruktur, gir aktuell informasjon, arrangerer aktiviteter for ulike målgrupper og bidrar til økt friluftslivkompetanse i barnehage, skole og SFO. Ta også gjerne kontakt med oss om du har friluftsrelatert spørsmål.