I godt lag

er et samarbeidsprosjekt med kommunene og kommunenes frivillighetssentraler. Formålet er å forebygge ensomhet blant eldre. 

Ukentlige turer med varierende turlengde i nærområdet for at det skal oppleves som tilgjengelig for alle. Turer til gapahuker eller bålsteder som er lette å nå til fots og med bil, så det oppleves som tilgjengelig for alle funksjoner.

Aktivitetene kan ha sesongbaserte tema som endres hver måned med tilpassede aktiviteter og høsting av det som hører sesongen til, for å skape en smak av tradisjoner, minner og muligheter. Fokus på sosialt samvær og bevegelse utendørs som viktig fallforebygging. I gapahukene/bålplassene serveres bålkaffe og noe godt å spise til den gode samtalen. Tiltaket er åpent for alle! 

 

Prosjektet er blant annet støttet av:

  • Statsforvalteren i Troms og Finnmark/Helsedirektoratet
  • Statsforvalteren i Nordland/Helsedirektoratet

20221020_110322.jpg