1. Hjem
  2. Meny
  3. Tilrettelegging
  4. Anlegg, raste- og møteplasser

Anlegg, raste- og møteplasser

I samarbeid med kommunene, og frivillige lag og foreninger, etablerer og utvikler friluftsrådet raste- og møteplasser i nærmiljøet og i utfartsområder. Det settes blant annet ut bord, benker og bålpanner og tilrettelegges for at det skal være enkelt og sosialt å være på tur. Det samarbeides også om større byggeprosjekter for møteplasser i naturen. Friluftsrådet ønsker bærekraftige prosjekter og vil i årene fremover drive med restaurering og vedlikehold.

Vi har mange samarbeidspartnere som støtter slike fysiske tiltak, blant annet:

Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet, Statskog, Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Sparebanken1 Nord-Norge samfunnsløftet, Sparebankstiftelsen SNN1, Olav Thon Legat, Nordenfjelske bykreditts Stiftelse, andre stiftelser og lokalt/regionalt næringsliv.