1. Hjem
  2. Meny
  3. Tilrettelegging
  4. Tilgjengelighet og universell utforming i friluftsområder

Tilgjengelighet og universell utforming i friluftsområder

Funksjonshemming blir ofte misforstått som en type varig sykdom eller tilstand, men funksjonshemmede mennesker er ingen ensartet gruppe. Barn, eldre mennesker, foreldre med barnevogn, personer med en midlertidig skade m.m. møter andre hindringer enn befolkningen ellers. Universell utforming handler om at omgivelsene skal være tilgjengelig for alle, uansett ferdigheter og funksjonshemminger. Derfor er universell utforming til fordel for alle mennesker på ulike stadium i livet.

Midtre Hålogaland friluftsråd har kartlagt friluftsområder og skrevet to rapporter om tilgjengelighet i friluftsområder. I friluftskartet kan du se resultatet av kartleggingen og finne tilgjengelige turområder.

1903_FriluftTurvei_20190905115112.jpg