1. Hjem
  2. Meny
  3. Tilrettelegging

Tilrettelegging for friluftsliv

Tilrettelegging for friluftsliv kan være så mye. Alt fra stor bygninger til den en meter klopp i en bløt myr. Det de har til felles er at tilrettelegging øker bruken av naturen, som bidrar til folkehelse og bolyst. Midtre Hålogaland friluftsråd jobber med tilrettelegging, slik at alle skal kunne ta i bruk naturen.

Del-stien-FL-00546-Foto_Marius__Saunders.jpg