Integreringstiltak

Friluftsliv har alltid vært og er fortsatt en naturlig del av den norske kulturen. I Norge har vi tradisjon for å bruke naturen som møteplass, aktivitetsarena eller bare som et sted for å være i ro og fred. Å vise frem naturen og friluftslivet til de som er nye i landet er viktig for integreringen. Friluftsaktiviteter er ofte sosiale i formen og et godt utgangspunkt for å få nye bekjentskaper og styrke det sosiale nettverket. Med dette tiltaket ønsker vi at mennesker med minoritetsbakgrunn kan få oppleve norsk natur, og tilegne seg kunnskap om utstyr og bekledning, og oppleve inkludering i samfunnet. Midtre Hålogaland friluftsråd arrangerer jevnlig aktiviteter som passer for store og små, og som skal gi en positiv introduksjon til friluftlivet. Vi ønsker å bidra til å knytte bånd mellom lokale lokale lag og foreninger og mennekser som er nye i landet.

Informasjon om aktiviteter blir lagt ut på vår facebookside, og det samarbeides med integreringsenhetene slik at vi få direkte klontakt med brukerne.

 

Tiltaket er støttet av:

  • Friluftsrådenes landsforbund
  • Nordland fylkeskommune 
  • Troms og Finnmark fylkeskommune. 

IMG_5886.jpg