Friskliv og folkehelse

Målet er å gi mennesker med særlige utfordringer støtte, opplæring og tilrettelegging til å bruke naturen, kropp og oppleve mestring og tilhørighet. Målet er å skape folkehelse-aktiviteter i hver kommune sammen med folkehelsekoordinator og frisklivssentraler.

Aktivitetene skal være tilpasset brukergruppen.

Det skal gjennomføres lavterskelaktiviteter ukentlig med støtte og opplæring fra frisklivssentralene,

og det skal jobbes videre med å rekruttere flere frisklivsvenner og markedsføre disse turene.

Tiltaket er støttet av:

  • Friluftsrådenes landsforbund
  • Nordland fylkeskommune 
  • Troms og Finnmark fylkeskommune.