1. Hjem
  2. Meny
  3. Friluftsrådet

 

Hva er et friluftsråd?

Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt organisasjoner om nærmere definerte felles friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom samarbeidsavtale, representantskap, styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap. Det fastsettes egen kontingent fra medlemskommunene til friluftsrådet.

Friluftsrådene ivaretar definerte friluftsoppgaver for medlemskommunene. Friluftsrådet arbeider med oppgaver av betydning for befolkningen i hele regionen samlet, men også på lokalt nivå i nært samarbeid med medlemskommunene. Friluftsrådet har hovedfokus på det enkle hverdagsfriluftslivet.

Midtre Hålogaland friluftsråd

Midtre Hålgoaland friluftsråd er i dag et kommunalt oppgavefellesskap og består av ni deltakerkommuner i Ofoten og Sør-Troms: Evenes, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik, Salangen og Tjeldsund. Midtre Hålogaland friluftsråd ble etablert i 2015, mens det tidligere het Ofoten friluftsråd. 

Vårt mål er at alle skal ha mulighet til friluftsliv som trivsel-, helsefremmende og miljøvennlig aktivitet. Arbeidet knytter seg blant annet til planlegging og utvikling av stier, løyper og anlegg, kurs og nettverkssamlinger for å øke friluftskompetanse hos lærere i skole og barnehage, planlegging og gjennomføring av friluftsaktiviteter for ulike grupper, samt informasjonstiltak. Arbeidet med å ta vare på naturen og tilrettelegge for positiv aktivitet er svært viktig for oss. 

Midtre Hålogaland strekker seg over to fylker (Nordland og Troms og Finnmark) og har enorme naturressurser. Her finnes fjell, fjorder, skog og vann. Regionen kan tilby et variert friluftsliv med både stier, løyper, skjærgård, mørketid, midnattsol, nordlys og mye mer. Muligheten for et aktivt friluftsliv er formidabelt, både i form av enkle turer i nærmiljøet, men også mer spektakulære for den som ønsker. Naturen er regionens fremste folkehelsearena, sosiale møteplass og turistmagnet. 

Visjon: Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle!