Temakurs

Midtre Hålogaland friluftsråd arrangerer gjennom året ulike temakurs innen friluftsliv. Kurstilbudene retter seg mot ulike målgrupper og gjennomføres ofte i tett samarbeid med medlemskommuner, skoler, barnehager eller lokale lag og foreninger.

Om du har behov for hjelp til kurs innenfor et friluftsrelatert tema, ta gjerne kontakt. Vi legger også ut informasjon om våre kurstilbud på facebook

kurs