1. Hjem
  2. Meny
  3. Friluftsrådet
  4. Utlån av utstyr

utstyrsbilde  

Utstyrsbase

For at flere skal få muligheten til å komme seg ut på tur, har friluftsrådet en egen utstyrsbase. Vi har blant annet leirutstyr, klatreutstyr, skiutstyr og turutstyr rettet mot hav, sjø og vann. Vi leier primært ut utstyr til barnehager og skoler som deltar i våre lærende nettverk. Hver enkelt av medlemskommune har mottatt egen utstyrkasse med basisinnhold for variert friluftslivsaktivitet, som de fritt disponerer.

 

 

 

Utstyrsbank/utstyrssentral/utstyrslagre = gratis utlån av sports og friluftsutstyr, bl.a. særlig med fokus på utlån til barn og unge, barnefamilier og andre. Driftet av frivilligsentral/forening/kommune, eller gjennom samarbeid.

 

I våre medlemskommuner er utstyrsbank/utstyrssentral/utstyrslagre driftet slik:

Salangen kommune, tilbud driftes av kultur og fritid, utlån gjennom Salangen bibliotek:

https://www.salangen.kommune.no/utstyrsbank-for-barn-og-unge.552025.no.html

 

Lavangen kommune, tilbud driftes gjennom Lavangen bibliotek:

https://www.lavangen.kommune.no/utstyrsbanken.537948.no.html

 

Noe utstyr har også Lavangen frivilligsentral

 

Gratangen kommune, her finnes utstyr ved skolene i kommune. Noe utstyr har Gratangen frivilligsentral til gågrupper og andre.

https://www.facebook.com/Gratangen-Frivillig-Sentral-444745996060367/

 

Narvik kommune,  Per idag finnes det blant annet et utlånstilbud blant annet gjennom

Narvik frivilligsentral https://narvik.frivilligsentral.no/aktivitet?utstyrslageret&Id=4214 

Noen utstyr finnes i Ballangen. Oppdatert informasjon legges ut etterhvert som tilbudet i Narvik utvides/utvikles i henhold til lokale planer.

 

Evenes kommune, tilbud driftes gjennom kultur og folkehelse, tilbudet er utvikling. Utlån administreres per idag fra:

https://www.evenes.kommune.no/om-kommunen/friluftsliv.html#utstyr

 

Tjeldsund kommune, tibud etablert og driftes gjennom kultur og folkehelse, tilbud under utvikling, per nå utlån gjennom frisklivssentralen

https://www.tjeldsund.kommune.no/tur-og-aktivitetsutstyr-til-utlaan-paa-frisklivssentralen.6369421-493254.html?fbclid=IwAR1bZujJVM2Nqrl4Hy6MMAPXdW6WvF53zePQhJkCPlidKGuJM2aV0xCLQ24

 

Ibestad kommune, tilbud er etablert og  under utvikling i et samarbeid mellom Ibestad kommune og Ibestad frivilligsentral.

Utlån skjer gjennom Ibestad frivilligsentral: https://ibestad.frivilligsentral.no/ 

 

Harstad kommune, tilbud er etablert og  utvikling samarbeid mellom Harstad Røde Kors, Harstad frivilligsentral og Harstad kommune: https://www.bua.io/utlansordninger/turbua-harstad

https://www.facebook.com/turbuaharstad

 

Kvæfjord kommune, utstyrslager ved Kvæfjord frivilligsentral, tilbud er etablert og under utvikling:

https://www.facebook.com/frivilligikvefjord/ 

 

Friluftsrådet har over år bidratt med å distribuere ut endel friluftsutstyr til kommunene, bålpanneutstyr, annet friluftsutstyr osv.

Kanohengere er utplassert to steder i vår region, Harstad og Narvik. Kanohengere kan lånes av alle våre medlemskommuner.