1. Hjem
  2. Meny
  3. Barn og ungdom
  4. Læring i friluft

Læring i Friluft 

Læring i Friluft er friluftrådets tiltak for å øke mengden og kvaliteten til uteaktiviteter i barnehage, SFO og grunnskole, med utgangspunkt i vår friluftsfaglige kompetanse. Vi mener at Læring i Friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkelighetene samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de får kontakt med naturen og en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

Friluftsrådenes Landsforbund har utviklet idépermer for friluftsaktiviteter som kan gjennomføres i barnehage og skole. Midtre Hålogaland friluftsråd arrangerer jevnlige samlinger for skoler og barnehager i regionen, som har målstning om å inspirere til å ta i bruk naturen i undervisningen. Friluftsrådet holder også lokale kurs på hver enkelt skole etter avtale. 

DSC_1473.JPG

 

Mobilt utstyrslager

Midtre Hålogaland Friluftsråd har også et utstyrslager med friluftslivsutstyr som skolene kan låne utstyr til sine uteskoler og andre frilutsaktiviteter fra.  Vi har også mobile utsyrslagere med utstyr plassert i to tilhengere som er plassert ved Kanebogen skole i Harstad og på Ankenes Narvik. Disse lånes ut gratis til medlemmene av nettverket og det er gratis å være medlem av nettverket. Vi håper flere skoler og barnehager vil slutte seg til prosjektet, og ønsker alle som vil delta velkommen.

 

IMG_2517.jpg

Innholdet i tilhengeren vil oppdateres etter sesong med innehold som blant annet knivsett, kompass, øks, sag, lavvo, bålpanne, gryte og annet grunnleggende friluftsutstyr og i vintersesongen kan man finne blant annet truger og staver, isfiske- og snøformingssett og på sommeren kan det blant annet være div. utstyr til aktiviteter i vann. 

For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Marius Opdahl Larsen

Epost: marius.larsen@narvik.kommune.no

Tlf: 481 57 144