1. Hjem
  2. Meny
  3. Barn og ungdom
  4. Læring i friluft

 

Læring i Friluft 

Læring i Friluft er friluftrådets tiltak for å øke mengden og kvaliteten til uteaktiviteter i barnehage, SFO og grunnskole, med utgangspunkt i vår friluftsfaglige kompetanse. Vi mener at Læring i Friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkelighetene samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de får kontakt med naturen og en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

Friluftsrådenes Landsforbund har utviklet idépermer for friluftsaktiviteter som kan gjennomføres i barnehage og skole. Midtre Hålogaland friluftsråd arrangerer jevnlige samlinger for skoler og barnehager i regionen, som har målstning om å inspirere til å ta i bruk naturen i undervisningen. Friluftsrådet holder også lokale kurs på hver enkelt skole etter avtale. 

DSC_1473.JPG

 

Mobilt utstyrslager

Midtre Hålogaland Friluftsråd har også lansert et mobilt utstyrslager som er spekket med friluftslivsutstyr. En tilhenger er plassert ved Kanebogen skole og en er plassert på Ankenes i Ofoten. Tilhengeren lånes ut gratis til medlemmene av nettverket, og det er gratis å være medlem av nettverket. Vi håper flere skoler og barnehager vil slutte seg til prosjektet, og ønsker alle som vil delta velkommen.

 

IMG_2517.jpg

Innholdet i tilhengeren oppdateres etter sesong, men inneholder en standardpakke med knivsett, kompass, øks, sag, lavvo, bålpanne, gryte og annet grunnleggende friluftsutstyr.

I vintersesongen kan man finne blant annet truger og staver, isfiskesett, snøformingssett, stjernekikkert.

I vår/høst/sommer sesongen finnes det 30 våtdrakter i strl 8-15, fiskestenger, gullgraveutstyr og mer.  

For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Marius Opdahl Larsen

Epost: marius.larsen@narvik.kommune.no

Tlf: 481 57 144