1. Hjem
 2. Meny
 3. Friluftsrådet
 4. Styret og samarbeidsgruppe

Samarbeidsgruppe

Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den enkelte kommune. Medlemmene representerer den eller de etater/enheter som arbeider med friluftsliv i den enkelte kommune. Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for samordning og erfaringsutveksling.


Styret

Styret består av kommunestyrerepresentanter i deltakerkommunene. Styrets overordnede oppgaver er å lede friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med samarbeidsavtale og arbeidsplan, og stå for økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett. Styret skal fremme friluftsrådets oppgaver i samsvar med samarbeidsavtale og vedtak av representantskapet.

 • Espen Ludviksen

  Styreleder

  Harstad kommune

  90810240

 • Bodil Olsvik

  Nestleder

  Tjeldsund kommune

 • Aina Heimdal

  Styremedlem

  Evenes kommune

 • Elsa Holm

  Styremedlem

  Gratangen kommune

 • Eli Skog

  Styremedlem

  Ibestad kommune

 • Leif Skoglund

  Styremedlem

  Kvæfjord kommune

 • Håkon Nygård

  Styremedlem

  Lavangen kommune

 • Tuva Elise Myre Arntsen

  Styremedlem

  Narvik kommune

 • Sindre Myrland

  Styremedlem

  Salangen kommune