Kvæfjord kvefjord - En kul tur kommune

Plan for friluftslivets ferdselsårer skal identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for friluftsliv.

Kvæfjord kommune sin plan for friluftslivets ferdselsårer er på høring fra 09.03.23 - 20.04.23. Les saken på Kvæfjord kommune sine nettsider.

Les planen her:  Plan for friluftslivets ferdselsårer i Kvæfjord kommune - Høringsdokument med vedlegg

Eventuelle merknader må være poststemplet eller innlevert senest 20.04.23 til Kvæfjord kommune, eller sendt på e-post til postmottak@kvafjord.kommune.no.

Kart over ferdselsårene finnes i nettkartet lengre ned på siden, og kan skrus på som et kartlag i det mer detaljerte friluftslivkartet.


Å lage planer for friluftslivets ferdselsårer fremkommer av Stortingsmelding 18. om friluftsliv fra 2016. Miljødirektoratet leder prosjektet og publiserte sin veileder for arbeidet i 2019. Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. Gjennom å utarbeide en plan vil dette arbeidet systematiseres, målrettes og effektiviseres. Aktiv medvirkning i planprosessene vil sikre at ulike interesser avstemmes og planarbeidet skjer i samhandling med kommunens grunneiere og grunneierlag. Dine innspill er svært viktige.

Planen for friluftslivets ferdselsårer skal bidra til: 

  • Å legge til rette for trivsel og gode levekår for alle grupper i befolkningen i kommunen.
  • Økt fysisk aktivitet og bedre psykisk helse i befolkningen som helhet. 
  • Økt miljøhensyn gjennom færre og kortere fritidsreiser med privatbil i hverdagen. 
  • Et bredt aktivitetstilbud, med ulik grad av tilrettelegging, alle årstider for alle i kommunen.
  • Å etablere løsninger for felles gode problematikk, som aksepteres lokalt og som adresserer kommunens behov. 
  • Etablere nettverk og koordinering mellom aktører som arbeider med ferdselsårer og friluftsliv for øvrig.
  • Sikre bærekraftige og miljøvennlige ferdselsårer.

Fra kulturstien-0008195.jpg

Fotograf: Willie Jarl Nilsen

Prosjektleder for planen er Tor Anders MarkussenMarius i friluftsrådet kordinerer arbeidet for flere kommuner. Prosjektlederen har med seg en aktiv arbeidsgruppe som består av Willie Jarl Nilsen, Ronny Andre Jacobsen, Inger Othilie Holand, Ellen Marie Ervik og Gyrd Harstad.

I kartet under kan du se status på kartleggingen i prosjektet. Du kan fjerne tegnforklaringen for å få bedre plass, skru av og på kartlag.

Vi har akkurat startet, og kartet vil bli mye mer innholdsrikt etterhvert. Vi skal kartlegge viktige ferdselsårer for friluftslivet, samt alle gapahuker, benker og annen tilrettelegging som er tilgjenglig for alle. Disse vil bli oppdatert under kartleggingen over sommeren. Kartet vil også innholde forslag til ruter som kan bli med i planen, etablering av nye ferdselsårer, samt ny infrastruktur.

Lenke til kartet i fullskjerm