1. Hjem
  2. Emma den Hartog
  3. Oppstartsmelding plan for friluftslivets ferdelsårer Narvik kommune.
Oppstartsmelding plan for friluftslivets ferdelsårer Narvik kommune.  - headerbilde Tur på Ankenesfjellet, Emma den Hartog

Oppstart planen for friluftslivets ferdselsårer i Narvik kommune

Narvik kommune, Midtre Hålogaland friluftsråd og Visit Narvik skal i år utarbeide en plan for friluftslivets ferdselsårer. Denne temaplanen skal gi oversikt over friluftslivets ferdselsårer (turveier, skiløyper, merkede stier, sykkelruter og padleløyper), og beskrive tiltak for å ivareta ferdselsårene i tråd med mål kommunen har satt for arbeidet.

Planen skal bidra til å legge til rette for nærmiljøturer for alle grupper i befolkningen i kommunen, samtidig som den skal sikre bærekraftige og miljøvennlige ferdselsårer. Friluftslivets ferdselsårer er et nasjonalt satsingsområde og er forankret i Stortingsmelding/regjeringens handlingsplan for friluftsliv.

 Vi ønsker medvirkning i prosessen og det vil bli et folkemøte i løpet av planperioden. Gjerne meld inn møteplasser i naturen, slik som steder med gapahuk, bålplasser og benker. Planen skal gi et utvalg av tilrettelagte stier, preparerte skiløyper, sykkelruter og padleturer, og vi ønsker innspill på hvilke ruter og løyper som skal inkluderes i planen.

Denne lenken kan brukes til å sende inn turruter/møtepunkt: https://arcg.is/0P5u0C.

Det er et stort ønske å ha noen lag eller foreninger på laget i en referansegruppe - sånn at vi kan få tilbakemelding på planen i løpet av prosessen. Gjerne ta kontakt hvis dere er interessert å bli del av den referansegruppen. 

Send innspill/kontakt:

Emma den Hartog, prosjektleder Midtre Hålogaland friluftsråd                                               

E-post: emma.hartog@narvik.kommune.no                                                                 

Telefon:  920 81 439