MHålogaland_fr_logo-rund.jpg

Midtre Hålgoaland friluftsråd er i dag et kommunalt oppgavefellesskap og består av ni deltakerkommuner i Ofoten og Sør-Troms.

Vårt mål er at alle skal ha mulighet til friluftsliv som trivsel-, helsefremmende og miljøvennlig aktivitet. Arbeidet knytter seg blant annet til planlegging og utvikling av stier, løyper og anlegg, kurs og nettverkssamlinger for å øke friluftskompetanse hos lærere i skole og barnehage, planlegging og gjennomføring av friluftsaktiviteter for ulike grupper, samt informasjonstiltak. Arbeidet med å ta vare på naturen og tilrettelegge for positiv aktivitet er svært viktig for oss.

Naturlos er en kalender med informasjon om varierte friluftsaktiviteter i Ofoten og Sør-Troms gjennom hele året som publiseres av Midtre Hålogaland friluftsråd. I kalenderen finner du aktiviteter som skiturer, vandreturer, padlekurs, bading, hytteturer, friluftsskoler, strandrydding og mye mer. Aktivitetene gjennomføres i hovedsak av lokale lag og foreninger, men også av kommunene som er medlem av friluftsrådet og oss som friluftsråd.

Naturlos 2023

Nå kan du enkelt sende inn ditt lag eller forening sin friluftsaktivitet i skjema. Skjemaet er åpent frem til 28. februar.

Lenke til skjema i Google forms: https://forms.gle/JRD1eUtj4Vkavqym7

Naturlos 2022

Naturlos 2021

Naturlos 2020