1. Hjem
  2. Vindkraft eller friluftsliv. Friluftsrådets uttalelse til kommuneplan i Narvik
Vindkraft eller friluftsliv. Friluftsrådets uttalelse til kommuneplan i Narvik - headerbilde
 
Futurum AS sendte i vinter innspill om storstilt utbygging av vindkraft til kommuneplanens arealdel i Narvik. Samtlige av de foreslåtte lokalitetene sammenfaller med populære turområder. Styret i Midtre Hålogaland friluftsråd har i sak 9/2021 gitt sin friluftspolitiske uttalelse som ble oversendt Narvik kommune 12. april 2021.
 
Friluftsrådet vil anbefale kommunestyret i Narvik:
 
  • å vektlegge hensynet til allmennhetens friluftsliv, folkehelse og bolyst samt behovet i reiselivsnæringene. 
  • å sikre sammenhengende landskap, natur- og friluftsområder som arealkategori Landbruk, natur, friluftsliv og reindriftsområder, LNFR.
  •  å befeste Ofoten som storslått natur- og fjellregion, bygd på Stetinderklæringen og FNs bærekraftsmål.
 
 
 
  bildeillustrasjon.jpg
Forslag til vindkraftindustri lagt inn i informasjonstavle for turløyper i Bjerkvikområdet. kartillustrasjon: Bård S. Solem

 

Dokumenter:

Oversendingsbrev Kommuneplan Narvik kommune 8.4.2021.pdf

 

Midtre Hålogaland friluftsråd Særutskrift Sak 9_21 Kommuneplanen Narvik kommune.pdf

 

Natur, friluftsområder og folkehelse eller vindkraft. Rapport, mars 2021.pdf