1. Hjem
  2. Roger Olsen
  3. Friluftslivets ildsjelpris i Troms 2020
Friluftslivets ildsjelpris i Troms 2020 - headerbilde Nordreisa kommune

Friluftslivets ildsjelpris i Troms 2020, ble delt ut på Troms og Finnmarks fylkeskommunes friluftlivsseminar 11.november. Årets pris ble tildelt Mari Kiil, fra Nordreisa kommune, for hennes uttrettelige innsats og arbeid over mange år gjennom Reinrosa 4H og på andre måter. Mari ble forøvrig i 2019 tildelt Nordreisa kommune sin ærespris.

(årets seminar var digitalt, derfor mangler vi bilde av overrekkelsen, foto fra Nordreisa kommunes overrekkelse 2019)

Diplom_FRILUFTSLIVETS ILDSJELPRIS 2020.pdf

Vi deler ut prisen for sjette gang i et samarbeid mellom FNF Troms, Nord-Troms  Friluftsråd, Midtre-Hålogaland Friluftsråd, Ishavskysten friluftsråd og Midt Troms friluftsråd. Første gang var i Friluftslivets År 2015. Vi må også få takke  Troms og Finnmark fylkeskommune for at de har støttet oss med midler slik at  utdelingen blir mulig- tusen takk.  


Formålet med prisen er å løfte det uvurderlige arbeidet ildsjelene i vårt fylke  legg ned året rundt for friluftslivet. Prisen er ment som en takk og en  oppmuntring til de som vinner- men også en honnør og inspirasjon til alle  ildsjelene der ute! Å sitte i juryen er hardt arbeid for det er svært gode  begrunnelser på kandidatene som blir nominert- og det blir jo nesten umulig å  velge bare en! Men vi klarte det også i år:  

En ildsjel som klarer å heve friluftsliv for sitt lokalmiljø og det å inspirere andre  til aktivitet er gjerne inkluderende- årets vinner er så absolutt det (for eksempel  har skyss-tilbud stått på lista over tilbud ildsjelen har stått for!). Vinneren er  veldig sentral i sin organisasjon, men viktigst for årets pris er det uvurderlige  arbeidet denne har gjort for sitt lokalsamfunn og friluftsliv og inspirasjon langt  utover dette! Vinneren har lagt til rette for en rekke allsidige aktiviteter – hele  året; St.Hansfeiring, sparkkonkurranse, akedag, skøytedag, kystens dag, isfiske,  hundekjøring, overnatting ute, gårdsbesøk, strandrydding, karneval, julebukk,  sykkelbane, bygging av gapahuk, ny tursti med universell tilrettelegging, båltur  og friluftslivets uke- lista er neppe uttømmende!  

Vinneren har et stort hjerte og engasjement for barn og ungdom og leder en  organisasjon med over 40 ungdommer, den største klubben i Troms! Barn og  unge er en sårbar gruppe og det er fantastisk å se glade barn og ungdommer i  friluft som denne ildsjelen står bak. Vinneren omtales som en som får frem det  beste i folk med sin væremåte og gode vesen- en det er godt å være på dugnad  med! En person med en stor kjærlighet til naturen.  

Aktivitetene denne ildsjelen står bak er allsidige og bærer preg av en person  med mange gode ideer og kreativ bruk av natur og friluftsliv, men ideer er en  ting, gjennomføring noe annet. Vinneren i år omtales som en ildsjel med  betydelig evne til ryddighet, organisasjonstalent og pålitelighet- det er ofte en  veldig god egenskap når man skal søke om midler og rapportere på disse til  ulike instanser. Vinneren har vært initiativtaker til en gapahuk som bærer hennes navn,  Mariplassen og vi tror kanskje denne prisen innebærer et «hat-trick» for  henne! (Æresmedlem 4H 2018) og omtalt som Reinrosas mor da hun fikk æresprisen i Nordreisa kommune i 2019! I år er Mari Kiil vinner av årets  Friluftslivets ildsjelpris- vi takker deg for enestående innsats for friluftslivet i  Rotsund og Troms i flere tiår og håper dette er en inspirasjon fremover.  Gratulerer.