1. Hjem
  2. Naturloskalender 2020
Naturloskalender 2020 - headerbilde

Midtre Hålogaland friluftsråd lanserer sin årlige turkalender for Ofoten og Sør-Troms. Kalenderen inneholder et rikt utvalg av turer og friluftsaktiviteter i friluftsrådets ni medlemskommuner. Aktivitetene gjennomføres i hovedsak av lokale lag og foreninger, men også av kommunene som er medlem av friluftsrådet og friluftsrådet selv. Kalenderen vil bli trykket i et mindre opplag og lagt ut på servicetorgene i våre ni medlemskommuner - Harstad, Narvik, Evenes, Gratangen, Lavangen, Salangen, Ibestad, Tjeldsund og Kvæfjord.

 

På grunn av Corona-viruset og restriksjoner på gjennomføring av arrangementer, er det knyttet stor grad av usikkerhet til gjennomføring av flere av aktivitetene i årets Naturlos-kalender. Friluftsrådet holder den digitale utgaven av kalenderen oppdatert slik at leserne er orientert om eventuelle utsettelser eller avlysninger.

 

Om aktiviteten ikke lar seg gjennomføre, vil du uansett kunne bruke kalenderen som en inspirasjon til å komme deg ut. Ta i så fall nødvendige forholdsregler, prioriter fine nærturområder, sjekk værmeldingen og ha en fin tur!

 

Kalenderen finner du her