1. Hjem
  2. Stiftelsen Dam med 20 millioner til ekstraprogram
Stiftelsen Dam med 20 millioner til ekstraprogram - headerbilde

Stiftelsen DAM legger ut en ny søknadsmulighet i anledning koronapandemien. Potten er på 20 millioner og det er mulig å søk f.o.m. onsdag 25.03. Programmets formål er å støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det er mulig å søke om mellom 50.000 og 200.000 kroner til prosjekter som har oppstart før 31. mai 2020. Det vil være løpende søknadsfrist og alle søknader får svar seneste ti dager etter at søknaden er sendt inn.

Kravene for å kunne søke er at:

  • Ansvarlig søker er øverste organisasjonsledd i en organisasjon med søkerett hos Stiftelsen Dam (se dam.no/sok for godkjente organisasjoner).
  • Ansvarlig søker ikke allerede har sendt mer enn fire søknader (maksimalt fem søknader per organisasjon).
  • Tiltaket må være knyttet til den pågående koronaepidemien.
  • Tiltaket er rettet mot målgrupper i Norge.
  • Tiltaket fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
  • Tiltaket følger Helsedirektoratets Koronavirus – beslutninger og anbefalinger for frivillige organisasjoner.
  • Søknadssummen er mellom 50.000 og 200.000 kroner
  • Prosjektet må startes så snart som mulig. Prosjekter med oppstart etter 31. mai vil ikke bli vurdert.
  • Prosjektet må avsluttes innen 31. desember i 2020.

Gå til dam.no for å søke

OBS: Rammene for søknadssum, oppstartsdato og avslutningsdato kan bli justert.