1. Hjem
  2. Workshop læring i friluft
Workshop læring i friluft - headerbilde Fotograf Anne-Margrethe Roll

Fredag 10.01.20 arrangerte Midtre Hålogaland friluftsråd sin årlige workshop for rektorer i prosjektet “Læring i friluft”. Læring i friluft er et nettverkssamarbeid mellom alle grunnskolene i medlemskommunene som tar sikte på mer og bedre undervisning utenfor klasserommet. I år ble arrangementet lagt Huset i havet i Grov, hvor deltakerne kunne nyte havutsikten mens planene for 2020 ble lagt. 

 

Prosjektleder Kim Ingebrigtsen kunne informere om at det vil bli en sterk satsing på temaene bærekraftig utvikling, samt livsmestring og folkehelse i tråd med fagfornyelsen. Fornybar energi og bærekraftig livsstil er sentrale temaer som blir berørt i løpet av året. Alle kurs og samlinger vi gjennomfører er godt forankret i fagfornyelsen, og er dermed svært relevant for alle skolene. Friluftsrådet skal også oppsøke skolene for å gi informasjon og styrke samarbeidet mellom skole og friluftsråd. Midtre Hålogaland friluftsråd er svært takknemlig for for våre samarbeidspartnere i skoler, kommuner, nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, sparebankstiftelsen og friluftsrådenes landsforbund, som er med på å skape en unik læringsarena for barn og unge.