1. Hjem
  2. Salangen kommune satser videre på friluftsliv
Salangen kommune satser videre på friluftsliv - headerbilde MHF. Fv. kartfaglig prosjektleder Bertil A. Birkeland i Midtre Hålogland friluftsråd, administrasjonssjef Lars Ø. Strøm og kultursjef Kurt Jan Kvernmo fra Salangen kommune er fornøyde med videre satsing på friluftsliv i kommunen.

Salangen kommune har i samarbeid med Midtre Hålogland friluftsråd utarbeidet og godkjent en prosjektplan for «Plan for friluftslivets ferdselsårer».

Denne uken godkjente administrasjonssjef Lars Ø. Strøm i Salangen kommune prosjektplanen som er utarbeidet i fellesskap med friluftsrådet. Prosjektplanen synliggjør bl.a. mål for arbeidet, organisatorisk forankring, organisering av arbeidet, avgrensning av arbeidet og medvirkning.

Man har nedsatt en arbeidsgruppe lokalt med representanter fra kommunen og frivillige lag og foreninger. Arbeidsgruppen starter opp planarbeidet allerede i neste uke, og skal utarbeide temaplanen «Plan for friluftslivets ferdselsårer».

Oppstart av planarbeidet vil annonseres nærmere i lokalavis. Invitasjon til deltakelse, utfyllende informasjon om arbeidet og muligheter for å bidra vil framgå her.

Formålet med «Plan for friluftslivets ferdselsårder» er et virkemiddel for å identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for vår utøvelse av friluftsliv.

 

Planen lages bl.a. fordi den:

·         gir oversikt om ferdselsårene som har betydning for friluftslivet

·         ivaretar infrastruktur som er viktig for folks helse, trivsel, livskvalitet, bolyst og tilhørighet

·         bidrar til å sikre ressurser, areal, forutsigbarhet og langsiktig arbeid

·         målretter og systematiserer arbeidet for å gi befolkningen et bedre tilbud

·         avklarer interessekonflikter

·         skaper nyttige nettverk mellom aktørene

·         danner grunnlag for å søke spillemidler mv.