1. Hjem
  2. Nye medarbeidere i friluftsrådet
Nye medarbeidere i friluftsrådet - headerbilde

Nye medarbeidere i friluftsrådet :)

Daglig leder utlyste i vår ut to stillinger i friluftsrådet. Prosjektleder Læring i friluft og kartfaglig prosjektleder. Det var stor interesse for begge stillingene. Henholdsvis 14 og 19 søkere.

Intervjurunder ble gjennomført i april, og det har vært en omfattende prosess med mange gode kandidater.

De to som fikk tilbud og takket ja er nå i full gang med sine prosjekter. Vi ønsker dem velkommen og legger ved en liten presentasjon av våre nye medarbeidere under:

 

Prosjektleder for friluftsskoler og Læring i friluft Kim Ingebrigtsen 32 år

Kimsalabim.jpg

Jeg har en mastergrad i natur, kultur og friluftsveiledning fra Høgskolen Bø i Telemark (nå USN), og har vært ansatt som timelærer ved samme høgskole (institutt for idrett og friluftsliv). Jeg har også jobbet 3 år i Oslo med bydel Østensjøs folkehelsesatsing i forhold til kosthold og fysisk aktivitet.

Mine ansvarsområder som prosjektleder vil være friluftsskoler og Læring i friluft med spesielt fokus på fagfornyelsen 2020.

Friluftsliv har alltid vært en stor del av livet mitt, og med nærhet til både kyst, vassdrag, skog og fjell, er jeg svært glad for å være tilbake i regionen hvor jeg vokste opp. Jeg verdsetter det nære, enkle og lett tilgjengelige friluftslivet som ikke krever så mye utstyr eller transport. Jeg er svært engasjert i å benytte naturen som pedagogisk arena, og ser fram til et spennende samarbeid i friluftsrådets lærende nettverk.

 

Kartfaglig prosjektleder Bertil Alexander Birkeland 43 år

Mæ sjøl.jpg

Jeg har 2-årig etatsutdannelse fra forvaret, hvor jeg arbeidet i omlag fire år. I 2017 ble jeg uteksaminert fra Universitetet hvor jeg tok en bachelor i utmarksforvaltning, samt påbygging  med kommunal økonomi og ledelse i tillegg til natur-/kulturminneoppsyn. Jeg fikk så et engasjement som kommuneplanlegger i Karlsøy kommune, og takket deretter ja til stilling som arealplanlegger i Narvik kommune i mars 2018 - hvor jeg har arbeidet fram til nå.

Gjennom arbeidet i friluftsrådet skal jeg bl.a fremskaffe grunnlagsdata til forvaltning og ulike planer. Hensikten er å gjøre fysisk infrastruktur for friluftsliv og naturopplevelser for øvrig mer synlig. Arbeidet fordrer et godt samarbeid med fylkeskommuner, medlemskommuner, Kartverket, Miljødirektoratet, frivillige organisasjoner, lag mv. En naturlig funksjon tillagt stillingen vil også være kvalitetssikring av kartdata og bidra til ajourføring av sentrale databaser. Jeg vil også bidra med koordinerings -og prosjektarbeid, herunder arbeid med å søke midler og påfølgende rapportering. Per tiden vil fokus være prosjektet "plan for friluftslivets ferdselsårer" hvor jeg bl.a skal bistå medlemskommunene. Målet er planen skal identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdsels i den hensikt å sikre et godt og attraktivt tilbud til innbyggerne mht. folkehelse, bolyst, reiseliv mv. Videre vil planen kunne bidra til bærekraftig utvikling av ferdselsårer. Her vil en del av arbeidet bestå av kvalitetssikring av data som skal inn i nasjonal database.

Arbeid med å fremme friluftsliv er noe jeg har hatt lyst til en god stund. Det sammenfaller med mine hovedinteresser. Jeg er en ivrig friluftsentusiast og nyter utmarka så ofte som jeg kan i form av toppturer, fiske gåturer, sanking, jakt mv. - og ikke minst bli kjent med utmarka i samtlige kommuner.