1. Hjem
  2. Tilskudd til gjennomføring av friluftsaktivitet
Tilskudd til gjennomføring av friluftsaktivitet - headerbilde

Friluftsrådet vil også i år gi økonomisk støtte til ungdommer 14 – 20 år som på eget initiativ ønsker å dra på fjelltur, fisketur eller gjennomføre annen friluftsaktivitet. Bakgrunnen for tiltaket er å gi ungdom inspirasjon og impulser for å fremme interesse og engasjement til et aktivt friluftsliv i årene fremover. Det er mulig å søke tilskudd for å få dekket bl.a. mat, overnatting og reiseutgifter.

Følg linken under for å søke:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX8awEjZTgXndgbMTFAlC1Vsiq3H8jtCBCiFwxILwklZ5Htw/viewform?usp=sf_link