1. Hjem
  2. Prosjekter
  3. Utstyrslagre i kommunene

Utstyrsbank/utstyrssentral/utstyrslagre = gratis utlån av sports og friluftsutstyr, bl.a. særlig med fokus på utlån til barn og unge, barnefamilier og andre. Driftet av frivilligsentral/forening/kommune, eller gjennom samarbeid.

 

I våre medlemskommuner er utstyrsbank/utstyrssentral/utstyrslagre driftet slik:

Salangen kommune, tilbud driftes av kultur og fritid, utlån gjennom Salangen bibliotek:

https://www.salangen.kommune.no/utstyrsbank-for-barn-og-unge.552025.no.html

 

Lavangen kommune, tilbud driftes gjennom Lavangen bibliotek:

https://www.lavangen.kommune.no/utstyrsbanken.537948.no.html

 

Noe utstyr har også Lavangen frivilligsentral

 

Gratangen kommune, her finnes utstyr ved skolene i kommune. Noe utstyr har Gratangen frivilligsentral til gågrupper og andre.

https://www.facebook.com/Gratangen-Frivillig-Sentral-444745996060367/

 

Narvik kommune,  Per idag finnes det blant annet et utlånstilbud blant annet gjennom

Narvik frivilligsentral https://narvik.frivilligsentral.no/aktivitet?utstyrslageret&Id=4214 

Noen utstyr finnes i Ballangen. Oppdatert informasjon legges ut etterhvert som tilbudet i Narvik utvides/utvikles i henhold til lokale planer.

 

Evenes kommune, tilbud driftes gjennom kultur og folkehelse, tilbudet er utvikling. Utlån administreres per idag fra:

https://www.evenes.kommune.no/om-kommunen/friluftsliv.html#utstyr

 

Tjeldsund kommune, tibud etablert og driftes gjennom kultur og folkehelse, tilbud under utvikling, per nå utlån gjennom frisklivssentralen

https://www.tjeldsund.kommune.no/tur-og-aktivitetsutstyr-til-utlaan-paa-frisklivssentralen.6369421-493254.html?fbclid=IwAR1bZujJVM2Nqrl4Hy6MMAPXdW6WvF53zePQhJkCPlidKGuJM2aV0xCLQ24

 

Ibestad kommune, tilbud er etablert og  under utvikling i et samarbeid mellom Ibestad kommune og Ibestad frivilligsentral.

Utlån skjer gjennom Ibestad frivilligsentral: https://ibestad.frivilligsentral.no/ 

 

Harstad kommune, tilbud er etablert og  utvikling samarbeid mellom Harstad Røde Kors, Harstad frivilligsentral og Harstad kommune: https://www.bua.io/utlansordninger/turbua-harstad

https://www.facebook.com/turbuaharstad

 

Kvæfjord kommune, utstyrslager ved Kvæfjord frivilligsentral, tilbud er etablert og under utvikling:

https://www.facebook.com/frivilligikvefjord/ 

 

Friluftsrådet har over år bidratt med å distribuere ut endel friluftsutstyr til kommunene, bålpanneutstyr, annet friluftsutstyr osv.

Kanohengere er utplassert to steder i vår region, Harstad og Narvik. Kanohengere kan lånes av alle våre medlemskommuner.