sikr Sikring av friluftslivsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. Sikring kan også gjennomføres ved at eksisterende friluftslivsområder som kommune eller friluftsråd allerede eier, kan få status som statlig sikret friluftslivsområde. Det er mulig å sikre flere eiendommer og deler av eiendommer. Formålet med ordningen er å medvirke til at viktige friluftslivsområder ivaretas og tilrettelegges for dagens og framtidige generasjoner. 

Søknadsfrist i 2021 er 15.januar, og søknadsportalen er nå åpnet:

Søknadsskjema

Sikring av nærmiljøområder og turveier som er lette å nå for mange prioriteres høyt.

Når kommunene eller friluftsrådet søker om statlig sikring, tar de på seg et framtidig drifts- og tilsynsansvar for området. Det innebærer også å vurdere behovet for, og eventuelt gjennomføre, tilrettelegging.

 

Du kan lese mer om sikring av friluftslivsområder på Miljødirektoratets sider

Kommuner som har prosjekter til vurdering, ta kontakt med friluftsrådet.

Troms Fylkeskommune sin informasjonsside: Infoside TFFK

Nordland fylkeskommune sin informasjonsside: Infoside NFK