Universell utforming

Når et friluftsområde skal tilrettelegges, må man ta stilling til hvem man tilrettelegger for. Hvilken bruk og hvilken tilretteleggingsgrad er ønskelig på området? Hvilke områder skal være tilgjengelige for de som sitter i rullestol, de som er svaksynte og for de som kommer til områdene med barnevogn? Ofte vil det være slik at man ønsker større grad av tilrettelegging på de områdene som ligger nærmest bebyggelsen.

 

Norges Jeger og Fiskeforbund har i 2020 kartlagt tilrettelagte fiskeplasser i Norge:

Tilrettelagte fiskeplasser

NJFF har kartlagt HC-tilrettelagte fiskeplasser og samtidig kartlagt utsettingsplasser for småbåter. Disse finner du i NJFF-appen og i en nettbasert kartløsning.

 

For at funksjonshemmede skal kunne benytte terrenget til idrettslige aktiviteter som ski, skikjelke, rullestol, løping og annen trim, er det viktig at traseen tilpasses slik at idrettsutøveren kan ta seg fram på egenhånd. Normene for slike traseer er utarbeidet av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund, Norges Skiforbund og Kulturdepartementet. 

Det vises også til boken Stier, løyper og turveier, utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning og Kulturdepartementet.

Universell utforming av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Veileder tilrettelegging turstier, turløyper og turveger