kart Turkart

Per 2020 finnes det ikke egen turkartpakke for Midtre Hålogaland. Vi gjennomførte et forprosjekt om dette i 2014.
I forbindelse med ferdselsåreplanarbeidet i Midtre Hålogaland, skal ferdselsårer registeres i Norgeskart.no, og dermed vil mye av grunnlaget for framtidige turkart og andre produkter komme på plass.

Turkart for Rolla og Andørja. Kontakt Servicetorget i Ibestad kommune.

Turkart for Lavangen kommune fra 2008 finnes det noen eksemplarer igjen av.

Oversikt turstier og kart Evenes kommune

Digitale turkartportaler og postkassetrim

Ut.no

Kartverket mitt turkart

GodTur.no

Digitale løsninger for postkassetrim:

Telltur.no - i noen av kommunene

10 på topp i regi av Bedriftsidrettskretsen. 
Harstad Ti på Topp 
Narvik Ti på Topp

App Norgeskart friluftsliv

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail