1. Hjem
  2. Prosjekter
  3. Tilrettelegging for friluftsliv
  4. Tilgjenglige friluftsområder for svaksynte og rullestolbrukere

Tilgjengelighet i friluftsområder

Tilgjengelighet for rullestol

Tilgjengelighet for de med nedsatt syn

Midtre Hålogaland friluftsråd har kartlagt friluftsområder og skrevet to rapporter om tilgjengelighet i friluftsområder.