1. Hjem
  2. Prosjekter
  3. Tilrettelegging for friluftsliv
  4. Tilgjenglige friluftsområder for svaksynte og rullestolbrukere

Midtre Hålogaland friluftsråd fortsetter kartleggingen av tilgjenglige friluftsområder

Med støtte fra Kartverket skal vi i sommer fortsette kartleggingen av tilgjenglige friluftsområder for rullestolbrukere og svaksynte. Denne kartleggingen skal kunne gi informasjon til folket om tilgjenglige turområder slik at det skal bli enklere å komme seg på tur for alle. Kartleggingen skal å brukes til å gjøre tiltak i fremtiden, som skal å gi et bedre friluftstilbud for de som trenger høyere grad av tilrettelegging.

I vinter ble det sendt brev til alle våre medlemskommuners råd for personer med funksjonsnedsettelser, som har kommet med noen forslag.

I kartet under kan du se hva som allerede er kartlagt, og hvilke lokaliteter som vi skal prøve å kartlegge i år. Du kan trykke på symbolene for å se bilder og lese mer om kartobjektet. Åpne kartet i fullskjem her (ny fane).

Hvis du ser noen områder vi skulle ha kartlagt som ikke er på vår liste eller kartlagt tidligere, kontakt Marius i friluftsrådet.

Lenker

Informasjon fra Kartverket om prosjektet

Universell utforming og tilgjengelighet