grillbu Raste- og møteplasser, noen tilretteleggingsløsninger

I samarbeid med kommunene, og frivillige lag og foreninger, etablerer og utvikler friluftsrådet raste- og møteplasser i nærmiljøet og i utfartsområder. Det settes blant annet ut bord, benker og bålpanner og tilrettelegges for at det skal være enkelt og sosialt å være på tur. Det samarbeides også om større byggeprosjekter for møteplasser i naturen.

Mens her er noe informasjon om friluftslivsanlegg også Om friluftsanlegg på godeidrettsanlegg.no

Eksempel på toalettløsning utviklet av Biorolla, Ibestad: Biorolla

Eksempel på noen byggløsninger utviklet av 4H Naturmøteplass

I Gratangen har Snolke Vel bygd dagsturhytte: Snolkehytta i Gratangen

Biotope har utviklet noen dagsturhytter, arkitekttegnede gapahuker, og er i ferd med å få på plass en enkel sanitærløsning. En kan kjøpe ferdige tegninger m.m. Biotope

Erlikpluss AS i Gratangen Erlikpluss kan også levere ferdige tegninger m.m, type gapahuk, enkel sanitærløsning

Flere lokale Asvo bedrifter o.l. produserer hvilebenker og rasteplassbord o.l. En av disse er Asvo Ibestad

Ønsker du annen/mer informasjon om hvilke installasjoner som kan være aktuelle for din møteplass/rasteplass, følg linken til Friluftrådenes Landsforbunds anleggsside

Nord-Norsk Bygningsvernsenter Nord Norsk Bygningsvernsenter og Sør Troms Museum Sør Troms Museum har kompetanse innen gamle byggeskikker, gammebygging, skjelternaust osv

 Se ellers siden med tilskuddsordninger. Mange tilskuddsordninger støtter type tiltak som etablering/utvikling av møteplasser i naturen. 

Tilskuddsordninger oversikt

Mange aktører og samarbeidspartnere støtter slike fysiske tiltak, i 2020-2021 disse:

Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet, Statlige spillemidler, fylkene, Sparebanken1 Nord-Norge samfunnsløftet, Sparebankstiftelsen SNN1, Olav Thon Legat, Nordenfjelske bykreditts Stiftelse, andre stiftelser,  lokalt/regionalt næringsliv,