arbeidsområder

Læring i friluft 

Læring i friluft er friluftrådets tiltak for å øke mengden og kvaliteten i uteaktiviteter i barnehage, SFO og grunnskole, med utgangspunkt i vår friluftsfaglige kompetanse. Vi mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkelighetene samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de får kontakt med naturen og en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

Friluftsrådenes Landsforbund har utviklet idépermer for friluftsaktiviteter som kan gjennomføres i barnehage og skole. I Midtre Hålogaland friluftsråd arrangeres det jevnlige samlinger for skoler og barnehager i regionen som har til formål å inspirere til å ta i bruk naturen i undervisningen. I 2018 ble det i samråd med skolene plukket ut samisk kultur som hovedtema. For barnehagene var hovedtema i 2018 Kysten som læringsarena.

IMG_8594.JPG

"Kysten som læringsarena", hvor vi utforsket livet i fjæra

 

IMG_8615 (1).JPG

Havet har mange skjulte skatter

IMG_7453.JPG

Det finnes mange uutnyttede ressurser i havet

IMG_20180912_133301.jpg

Samisk mattradisjon

 

IMG_20180912_123736.jpg

Garving av skinn

 

IMG_3953.JPG

 

I 2020 er fokuset Fagfornyelsen, med bærekraftig utvikling samt folkehelse og livsmestring som hovedtema. Vi samarbeider med UiT, og andre eksterne ressurser for å utvikle undervisningsopplegg, tverrfaglige prosjekter og kartlegging av gode læringsområder i naturen. Undervisningsoppleggene retter seg inn mot kompetansemålene i fagplanen, som legger til rette for mer aktivitet utendørs, dybdelæring og tverrfaglige prosjekter. Naturen er en utmerket pedagogisk arena hvor man kan legge til rette for gode mestringsopplevelser uansett nivå. Vi mener at den beste læringen skjer gjennom aktivitet, og på den måten får barna en mer aktiv skolehverdag med undervisning i naturen. I et folkehelseperspektiv er en aktiv skolehverdag i naturen svært positiv både med tanke på fysisk og psykisk helse.

Midtre Hålogaland Friluftsråd har også lansert et mobilt utstyrslager som er spekket med friluftslivsutstyr. En tilhenger er plassert ved Kanebogen skole og en er plassert på Ankenes i Ofoten. Tilhengeren lånes ut gratis til medlemmene av nettverket, og det er gratis å være medlem av nettverket. Vi håper flere skoler og barnehager vil slutte seg til prosjektet, og ønsker alle som vil delta velkommen.

IMG_2517.jpg

For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Kim Ingebrigtsen

Epost: kim.ingebrigtsen@narvik.kommune.no

Tlf: 957 35 102