DSC_1473.JPG

Læring i friluft 

Læring i friluft er friluftrådets tiltak for å øke mengden og kvaliteten i uteaktiviteter i barnehage, SFO og grunnskole, med utgangspunkt i vår friluftsfaglige kompetanse. Vi mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkelighetene samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de får kontakt med naturen og en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

Friluftsrådenes Landsforbund har utviklet idépermer for friluftsaktiviteter som kan gjennomføres i barnehage og skole. I Midtre Hålogaland friluftsråd arrangeres det jevnlige samlinger for skoler og barnehager i regionen som har til formål å inspirere til å ta i bruk naturen i undervisningen. Friluftsrådet holder også lokale kurs på hver enkelt skole etter avtale. 

Midtre Hålogaland Friluftsråd har også lansert et mobilt utstyrslager som er spekket med friluftslivsutstyr. En tilhenger er plassert ved Kanebogen skole og en er plassert på Ankenes i Ofoten. Tilhengeren lånes ut gratis til medlemmene av nettverket, og det er gratis å være medlem av nettverket. Vi håper flere skoler og barnehager vil slutte seg til prosjektet, og ønsker alle som vil delta velkommen.

2022 

2022 starter med et nettverksmøte for rektorer 14. januar hvor vi legger planer for 2022. Følgende aktiviteter er planlagt:

 

Nettverkssamling 20.-21. juni med livredningsprøve og fokus på utesvømming.

Høsten 2022 blir det dagskurs med fokus på samisk kultur.

Kurs med hver enkelt skole om "stedsbasert læring" gjennomføres etter avtale med skolene

 

 

 

2021

På grunn av covid 19 har vi tilpasset vårt kurstilbud til skoler og barnehager da det ikke er i tråd med smitteværnabefalingene med samlinger med deltakere fra forskjellige kommuner. I 2021 reiser vi rundt til hver enkelt skole/barnehage og holder kurs for ansatte i plantiden ca. 2 timer. Særlig ettertraktet har vårt kart og kompass-kurs vært. Vi tilpasser kursene etter behov, og legger opp til medvirkning fra deltakerne. Friluftsrådet har standardkurs, men det er også mulig å komme med forespørsler om andre kurs. 

 

Kurs

Bålfyringskurs: Kurset omhandler båltyper og hvordan fyre bål. I tillegg går vi igjennom øvelser og progresjon man kan gjøre sammen med elever. Vi går også igjennom bruk av primus.

Matlaging på bål: Grunnleggende kurs i måter man kan tilberede mat ute.

 

Kart og kopass:  En grunnleggende innføring i bruk av kart og kompass samt øvelser og progresjon man kan gjøre med barna

 

Jakt, fiske og høsting av utmarksressurser

 

Vinteraktivitetskurs: Skilek på flat mark samt bygging av skilekanlegg i bakke.

 

Gapahuk, ly og leir: Kurset omhandler hvordan man lager improvisert ly og leir i naturen og knytter byggingen til fagområder.

 

For mer informasjon eller bestilling av kurs, kontakt prosjektleder Kim Ingebrigtsen på epost: kim.ingebrigtsen@narvik.kommune.no

 

 

 

IMG_2517.jpg

Innholdet i tilhengeren oppdateres etter sesong, men inneholder en standardpakke med knivsett, kompass, øks, sag, lavvo, bålpanne, gryte og annet grunnleggende friluftsutstyr.

I vintersesongen kan man finne blant annet truger og staver, isfiskesett, snøformingssett, stjernekikkert.

I vår/høst/sommer sesongen finnes det 30 våtdrakter i strl 8-15, fiskestenger, gullgraveutstyr +++ 

For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Kim Ingebrigtsen

Epost: kim.ingebrigtsen@narvik.kommune.no

Tlf: 957 35 102

 

2020

I 2020 er fokuset Fagfornyelsen, med bærekraftig utvikling samt folkehelse og livsmestring som hovedtema. Vi samarbeider med UiT, og andre eksterne ressurser for å utvikle undervisningsopplegg, tverrfaglige prosjekter og kartlegging av gode læringsområder i naturen. Undervisningsoppleggene retter seg inn mot kompetansemålene i fagplanen, som legger til rette for mer aktivitet utendørs, dybdelæring og tverrfaglige prosjekter. Naturen er en utmerket pedagogisk arena hvor man kan legge til rette for gode mestringsopplevelser uansett nivå. Vi mener at den beste læringen skjer gjennom aktivitet, og på den måten får barna en mer aktiv skolehverdag med undervisning i naturen. I et folkehelseperspektiv er en aktiv skolehverdag i naturen svært positiv både med tanke på fysisk og psykisk helse.

 

 

2019

I 2019 var temaet havet og grunnleggende friluftsferdigheter. 

 

 

IMG_8594.JPG

"Kysten som læringsarena", hvor vi utforsket livet i fjæra

 

IMG_8615 (1).JPG

Havet har mange skjulte skatter

IMG_7453.JPG

Det finnes mange uutnyttede ressurser i havet

 

 

2018

I 2018 var det samisk kultur og tradisjon som var hovedtemaet. Matlagning, håndarbeid og naturferdigheter var sentrale temaer som ble berørt.

IMG_20180912_133301.jpg

Samisk mattradisjon

 

IMG_20180912_123736.jpg

Garving av skinn

 

IMG_3953.JPG

 

 

For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Kim Ingebrigtsen

Epost: kim.ingebrigtsen@narvik.kommune.no

Tlf: 957 35 102