1. Hjem
  2. Prosjekter
  3. Skoler og barnehager
  4. Helsefremmende skoler og barnhager

Helsefremmende skoler

I samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, friluftsrådene, RKK og kommunene har det vært arbeidet godt over flere år med nettverksarbeid for skolene. I perioden 2014-2016 har alle kommuner helsefremmende skoler (og -barnehager) med i samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid med kommunene.

 

Helsefremmende skoler.jpg

(Foto: Bjørn-Are Melvik)

 

Samarbeidsprosjekt

Samarbeidsprosjektet mellom friluftsrådene og Gjensidigestiftelsen har Nfk lagt opp til et treårig løp der hver kommune og hver skole følges opp. I 2017 var det Helgeland som dro nytte av denne satsingen, i 2018 er det Salten og Lofoten og i 2019 Ofoten og Vesterålen.

 

Verktøykassen - her finner du nyttige tips og idéer

 

Veileder

De anbefalte kriteriene vil forenkle implementering av ulike tiltak, det vil gjøre det lettere å definere resultatmål, og det vil gjøre evaluering av status og framdrift i arbeidet enklere. Veilederen utdyper og forklarer kriteriesettet. Den sier noe om ansvar og innhold og presenterer eksempler. Veilederen er ment å være dynamisk og vil bli oppdatert etter utprøving og innspill.