Universell utforming

Når et friluftsområde skal tilrettelegges, må man ta stilling til hvem man tilrettelegger for. Hvilken bruk og hvilken tilretteleggingsgrad er ønskelig på området? Hvilke områder skal være tilgjengelige for de som sitter i rullestol, de som er svaksynte og for de som kommer til områdene med barnevogn? Ofte vil det være slik at man ønsker større grad av tilrettelegging på de områdene som ligger nærmest bebyggelsen.