kart Turkart

 

Per 2020 finnes det ikke utarbeidet turkartpakke for Midtre Hålogaland. Det har tidligere vært gjennomført et forprosjekt rundt dette. I forbindelse med ferdselsåreplanarbeidet i Midtre Hålogaland, vil dog mye av grunnlaget være gjort, for et mulig fremtidig turkart.

Per idag har enkelte av kommunene utarbeidet egne turkart.

Ibestad kommune har utarbeidet turkart for de to hoveddelene av kommunen. Kontakt servicetorget i Ibestad kommune.

Lavangen kommune utarbeidet i 2008. Det finnes noen eksemplarer igjen.

Oversikt turstier og kart Evenes kommune. Evenes kommune

Digitale tur og kartportaler og postkassetrim:

Ut.no

Kartverket mitt turkart

Godtur.no

Så finnes da elektroniske løsninger for turkassetrim:

Telltur.no som en del av kommunene har

Harstad og Narvik er med i 10 på topp i regi av Bedriftsidrettskretsen

Harstad Ti på Topp

Narvik Ti på Topp

 

App Norgeskart friluftsliv App Norgeskart friluftsliv