kart Turkartpakke

I samarbeid med kommunene og lokale lag og foreninger skal friluftsrådet i 2018 videreføre arbeidet med å utvikle turkartpakke. Turkartpakke består av et kart over det lokale turterrenget med tilgjengelige turløyper i målestokk 1:50 000, samt et informasjonshefte for det aktuelle området, som knytter seg til kultur, historie, natur og friluftsliv. 

Turkartpakken vil synliggjøre muligheten og gjøre det enklere for fastboende og tilreisende å utnytte turmulighetene i nærmiljøet og i region for å gå på tur.