grillbu Raste- og møteplasser

I samarbeid med kommunene etablerer og utvikler friluftsrådet raste- og møteplasser i nærmiljøet og i utfartsområder. Det settes blant annet ut bord, benker og bålpanner og tilrettelegges for at det skal være enkelt og sosialt å være på tur. 

Ønsker du mer informasjon om hvilke installasjoner som kan være aktuelle for din møteplass/rasteplass, følg linken til Friluftrådenes Landsforbunds anleggsside

 

Mens her er noe informasjon om friluftslivsanlegg også Om friluftsanlegg på godeidrettsanlegg.no