1. Hjem
  2. Prosjekter
  3. Friluftslivets ferdselsårer

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Stien er inngangen til den enkleste friluftslivsaktiviteten- turgåing - som favner alt fra turer i nærområdet til flerdagersturer. Stien kan være effektive transportårer i nærmiljøet, et virkemiddel for å ivareta sårbar natur gjennom kanalisering, eller en påminnelse om ferdselshistorie i utmarka. Stien bidrar til økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse. Ler med på nettsidene til Miljødirektoratet.

Nå jobber vi med tre planer

Lavangen

Harstad

Kvæfjord

2022-09-08 14.06.26.jpg