1. Hjem
  2. Prosjekter
  3. Friskliv og integrering

integrering

Friskliv og integrering

Friluftsliv har alltid vært og er fortsatt en naturlig del av den norske kulturen. I Norge har vi tradisjon for å bruke naturen som møteplass, aktivitetsarena eller bare som et sted for å være i ro og fred. Å vise frem naturen og friluftslivet til de som er nye i landet er viktig for integreringen. Friluftsaktiviteter er ofte sosiale i formen og et godt utgangspunkt for å få nye bekjentskaper og styrke det sosiale nettverket.

Midtre Hålogaland friluftsråd arrangerer jevnlig aktiviteter som passer for store og små, og som skal gi en positiv introduksjon til friluftlivet. Vi ønsker å bidra til å knytte bånd mellom lokale lokale lag og foreninger og mennekser som er nye i landet.

Informasjon om aktiviteter blir lagt ut på vår facebookside