Prosjektet I godt lag er et samarbeidsprosjekt med kommunene og kommunenes frivillighetssentraler. Tiltaket går ut på å få eldre og pensjonister ut på lavterskelturetur i nærområdet, for å møte nye mennesker. Formålet er å forebygge ensomhet blant eldre. Tiltaket er åpent for alle! 

 

Prosjektet er blant annet støttet av:

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark/Helsedirektoratet

 

 

Statsforvalteren i Nordland/Helsedirektoratet