1. Hjem
  2. Prosjekter
  3. Friskliv og inkludering

integrering

Friskliv og inkludering

Friluftsliv har alltid vært og er fortsatt en naturlig del av den norske kulturen. I Norge har vi tradisjon for å bruke naturen som møteplass, aktivitetsarena eller bare som et sted for å være i ro og fred. Å vise frem naturen og friluftslivet til de som er nye i landet er viktig for integreringen. Friluftsaktiviteter er ofte sosiale i formen og et godt utgangspunkt for å få nye bekjentskaper og styrke det sosiale nettverket.

Midtre Hålogaland friluftsråd arrangerer jevnlig aktiviteter som passer for store og små, og som skal gi en positiv introduksjon til friluftlivet. Vi ønsker å bidra til å knytte bånd mellom lokale lokale lag og foreninger og mennekser som er nye i landet.

Informasjon om aktiviteter blir lagt ut på vår facebookside

Tiltakene og aktivitetene er blant annet støttet av:

 

Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Nordland fylkeskommune