1. Hjem
  2. Tilskudd
  3. Spillemidler

Informasjon om spillemidler til anlegg, inklusive friluftsanlegg finnes på portalen Anleggsregisteret

Fra denne portalen sendes også søknadene inn til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, og hvilke krav som settes til dokumentasjon.

Her er Troms og Finnmark fylkeskommune sin informasjonsside om spillemiddelordningen Informasjon fra Troms og Finnmark Fylkeskommune

Her er Nordland fylkeskommune sin informasjonsside om spillemiddelordningen Informasjon fra Nordland fylkeskommune

 

Om løypetiltak i fjellet og overnattingshytter finner du her Løypetiltak og overnattingshytter i fjellet

Noen erfaringer kan en hente fra portalen Gode idrettsanlegg

 

Kommunene setter søknadsfristen (som oftest er den 1.oktober). Følg med på kommunenes kunngjøringer/nettsiden til kommunen.

Hver kommune har en saksbehandler på spillemiddelordningen.