1. Hjem
  2. Tilskudd
  3. Spillemidler

Informasjon om spillemidler til anlegg, inklusive friluftslivsanlegg finnes på portalen Anleggsregisteret. Her vil du finne søknadsskjemaer, vilkår og krav, og informasjon om prosessen.

 

Troms og Finnmark fylkeskommune har også en egen informasjonsside om tilskuddsordningen.Nordland fylkeskommune har een tilsvarende informasjonsside.

 

Om løypetiltak i fjellet og overnattingshytter finner du her Løypetiltak og overnattingshytter i fjellet

Sjekk også ut nettsiden Gode idrettsanlegg for inspirasjon og tips om bygging/drift av anlegg.

 

Kommunene setter søknadsfristen (som oftest er den 1.oktober). Ta kontakt med egen kommune for nærmere informasjon om kommunal søknadsfrist.

Hver kommune har en saksbehandler på spillemiddelordningen. Det kan søkes om midler fra ordinær ordning, og fra nærmiljøordningen.

Fra ordinær ordning kan omsøkes:

Hva Innhold Maks tilskuddsstørrelse (Nordlandstillegg på 20 % kommer i tillegg, eller for Tromsdelen 25 %)
Gapahuk Min. kostnad kr 75 000

kr 300 000

 

Lager/garasjebygg

 

Lager for idretts- vedlikeholds- og driftsmateriell

kr 1 000 000

 

Dagsturhytte

 

Turmål for dagsturer. Rom og fasiliteter beregnet på overnatting er ikke tilskuddsberettigede.

kr 1 000 000

 

Sanitæranlegg

 

Sanitæranlegg (toalett og/eller dusj) som er knyttet opp til et utendørs aktivitetsanlegg.

kr 700 000

 

Turkart

 

Kart til turbruk sommer og vinter i målestokk: 1:20 000 – 1:100 000.

kr 700 000

 

Turpadleanlegg

 

Båthus/brygge

 

kr 1 000 000

 

Baderamper for rullestol

 

Badeplasser for øvrig er ikke omfattet av tilskuddsordningen.

kr 700 000

 

Utendørs stupetårn

 

 

kr 700 000

 

Via Ferrata

 

 

kr 700 000

 

Turveier, stier og løyper

 

1 km (minimum lengde for tilskudd)

per hele ytterligere 0,5 km

maksimalt tilskudd

 

kr 500 000

kr 250 000

kr 5 000 000

 

Lysanlegg til turveier, stier og løyper

 

1 km (minimum lengde for tilskudd)

per hele ytterligere 0,5 km

maksimalt tilskudd

 

kr 350 000

kr 175 000

kr 3 500 000

 

Brutiltak

 

Bygging av større bruer i sammenheng med nye turvei/-sti/- løypeanlegg, samt bygging av bruer for å knytte sammen eksisterende turveier/-stier/-løyper.

kr 500 000

 

Skilting/merking av eksisterende veier,stier og løyper

 

Min. kostnad kr 20 000. Det kan gis tilskudd til remerking etter 10 år.

kr 300 000

 

Det kan også omsøkes midler til skiorienteringskart, sjøsportkart, anlegg til samiske idretter, langrennsanlegg, terrengløyper sykling, vannsportanlegg osv, se bestemmelsene.

 

 Angående nærmiljøordningen som kan omsøkes med inntil kr 300 000 (inntil 3 ganger på et anleggsted). Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.

Det kan søkes om tilskudd til nærmiljøanlegg som er fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Dette kan omsøkes midler til:

Flerbruksanlegg • flerbruksområder, inntil 2400 m², med underlag tilrettelagt for f.eks. ballspill, hopp, løp, kast, turnaktiviteter, naturis Ballaktivitet

• streetbasketanlegg

• sandvolleyballbane

• ballvegg/ballbinge

• faste bordtennisbord

• mindre golfanlegg (inntil seks hull, lengde inntil 250 m)

• turvei/turløype/tursti lengre enn 500 m

• nærmiljøkart (skolekart) Vinteraktivitet

• skileikanlegg

• kunstisflate (min. 900 m2, maks. 2400m2)

• hoppbakker med K mindre enn 20 m

• mindre skibakker med høydeforskjell mindre enn 30 m Diverse anlegg

• anlegg for parkour

• skateboard/rullebrettbane/inline hockey

• trimparker

klatrevegg/buldrevegg/klatrestativ dimensjonert for barn og ungdom (6-19 år)

• BMX/offroad/trick/ferdighetsløype

• kurver til frisbeegolf

Tilleggselementer

• lysanlegg i tilknytning til nærmiljøanlegg

• vanningsanlegg/vannkum i tilknytning til balløkker/flater for islegging til skøyteaktiviteter vinterstid

• snøproduksjonsanlegg i tilknytning til nærmiljøanlegg for vinteraktivitet