kvefjord Kvæfjord (Troms)

kvefjordbilde Kvæfjord kommune er en landsbrukskommune med flotte kystområder, kulturlandskap og fjellterreng. Det finnes terreng med ulike utfordringer og mange fine turstier.

Turstiene er lagt opp i nærheten av kommunens tettest befolkede områder. Om vinteren kan kommunenes lag og foreninger skilte med flotte utfartsområder og skispor.

Det finnes i dag en rekke frivillige lag og foreninger som har friluftsliv som en del av sin lagsaktivitet i form av båtforeninger, kystlag, speidere og løypelag.