naturlos Naturlos

Naturlos er en lokal turkalender med turarrangementer fra mai til og med desember. Kalenderen gjelder for hele regionen, fra Kvæfjord i vest til Tysfjord i øst. Naturloskalenderen kommer i posten til alle husstandene i regionen. Den kan også leses her på nett.