1. Hjem
 2. Om oss
 3. Ledige stillinger

Kartfaglig prosjektleder- Ferdselsårer

 

I bærekraftig besøksforvaltning innen friluftsliv og reiseliv er det behov for oppdaterte kartdata om infrastruktur som friluftslivsområder og ferdselsårer. Miljødirektoratet starter i 2019 et 5-årig ferdselsåreprosjekt med formål å fremme kartfesting, planlegging og tilrettelegging av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene der ett av hovedmålene er kartlegging av ferdselsårer og annen infrastruktur for friluftsliv. Tilgjengelige ferdselsårer nært byer og tettsteder er prioritert. Infrastruktur for friluftsliv er et satsingsområde, og vi søker derfor kartfaglig prosjektleder. Arbeidsgiver er Midtre Hålogaland friluftsråd.
 
 
Søknadsfrist: 16.03.2020
 
Sted: Narvik
Stillingstittel: Prosjektleder- Friluftsliv kart og infrastruktur
Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Startdato: 01.05.2020
 
 
Arbeidsoppgaver
 • Gjennom systematisk kartfaglig arbeid fremskaffe grunnlagsdata til besøksforvaltning og ulike planer, samt gjøre fysisk infrastruktur for naturopplevelser og friluftsliv synlig
 • Bidra til å oppdatere grunnlagsdata for stier og turruter, det vil si oppdatere kartbaser som for eksempel FKB-Traktorveg, sti og Nasjonal database for tur- og friluftsruter, og bruke “Rett i kartet” for å bidra til oppdaterte grunnlagsdata
 • Samarbeide med fylkeskommuner, kommuner, Kartverket, Statens vegvesen og frivillige organisasjoner
 • Koordinerings- og prosjektarbeid inkludert arbeid med søknader og rapporter
 • Kvalitetssikre data inn i nasjonal database for ferdselsårer
 • Bistå kommunene i arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer
 
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning med vekt på geografiske informasjonssystemer og naturforvaltning
 • Erfaring med prosjektledelse/-arbeid
 • Kunnskaper om regionen
 • Friluftsfaglig kompetanse
 • Erfaring med frivillige organisasjoner
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Førerkort og bil.

 

Personlige egenskaper
 • Arbeide målrettet, systematisk og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjement for natur og friluftsliv

 

Vi tilbyr
 • Et lite arbeidsmiljø med dedikerte og engasjerte kolleger
 • Faglige utviklingsmuligheter
 • Et landsdekkende friluft-nettverk med tilbud om samlinger og kompetanseutvikling
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen friluftsliv i flott kyst- og innlandsnatur
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor i perioder
 • Lønn etter avtale. Fra lønn trekkes: innskudd til pensjonsordning                                          
 • Ansettelse i friluftsrådet skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 måneders prøvetid
 • Det må påregnes reisevirksomhet. Arbeidssted vil være alle medlemskommunene, kontorsted etter avtale
 • Tiltredelse ønskelig fra 01.05.2020
 • Henvendelse om stillingen rettes til daglig leder Anne Margrethe Roll, tlf. 905 49 676, e-post. anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no   Midtre Hålogaland friluftsråd halogaland-friluftsrad.no og Facebook
 
Anne- Margrethe Roll
Daglig leder
905 49 676
anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no

 

Midtre Hålogaland friluftsråder et interkommunalt samarbeidsorgan for tolv kommuner; Ballangen, Evenes, Harstad, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik, Salangen, Skånland, Tjeldsund og Tysfjord i Ofoten og Sør-Troms. Friluftsrådets historie går tilbake til 1992, og kontorsted er  Narvik. Geografisk spenner det fra Andfjorden og Astafjorden i nord til Vestfjorden og Tysfjorden i sør, fra Kvæfjorden/ Gullesfjorden og Tjeldsundet i vest til Sverige i øst. Området er mangfoldig med by og bygd, vidder, fjell, fjorder, store øyer og skjærgård. Midtre Hålogaland friluftsråd er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund, (FL), friluftsrådenes felles talerør overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner. Narvik kommune er vertskommune, og friluftsrådet har i dag fire stillinger. Virksomheten finansieres via medlemskontingent, administrasjonstilskudd fra FL, og Nordland og Troms fylkeskommune. Prosjekter finansieres eksternt. Styret har fem medlemmer valgt av årsmøtet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Prosjektleder - Friluftsliv og folkehelse

 

Midtre Hålogaland friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for 9 kommuner; Evenes, Harstad, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Nye Narvik, Salangen og Tjeldsund i Ofoten og Sør-Troms. Friluftsrådet arbeider med prosjekter som skal bidra til bedre folkehelse og for utsatte grupper spesielt. Målet er at alle medlemskommunene våre skal delta aktivt i nettverk. Til å lede dette arbeidet søker vi en medarbeider som skal jobbe med tilrettelegging av friluftsrelaterte oppgaver i medlemskommunene. Arbeidsgiver ved ansettelse vil være Midtre Hålogaland friluftsråd.

 

 Søknadsfrist: 07.02.2020

 Sted: Narvik

 Stillingstittel: Prosjektleder friluftsliv/folkehelse

 Heltid / Deltid: Heltid

 Ansettelsesform: Fast

 Stillingsprosent: 100

 Stillinger:1

 

Arbeidsoppgaver

Ansvarsområde

 • Lede våre delprosjekt                                                                                                                     

 • «Friskliv» der målgruppene er barn og unge, og utsatte grupper

 • «Friluftsliv som integreringstiltak» 

 • Være en ressurs og veileder i å implementere bruk av fysisk aktivitet(friluftsliv) i naturen som metode i bedre folkehelse 

 • Prosjektarbeid inkludert arbeid med søknader og rapporter 

 • Kartlegge universelt (UU) tilrettelagte anlegg

 
Kvalifikasjoner

Om deg 

 • Relevant høyere utdanning

 • Gode grunnleggende kunnskap/ferdigheter innen ulike friluftslivsaktiviteter                                             

 • God kjennskap til gjeldende overordnede planer, folkehelseloven og juridiske rammer som regulerer  handlingsrom  

 • God kjennskap til kommunal forvaltning og planer

 • Erfaring med prosjektledelse og økonomistyring

 • God IKT ferdigheter  

 • Politiattest (ikke eldre enn 3. mnd.)

 • Førerkort og bil         

                                                                                                                                              

Personlige egenskaper
 • Evne til å utvikle gode relasjoner, internt og eksternt. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet   

 • Selvstendig og målrettet, med god gjennomføringsevne                                                                                 

 • Erfaring med uteskole og/eller friluftsrelaterte undervisningsmetoder og tverrfaglig prosjektarbeid     

 • Engasjement for natur og friluftsliv

 • Bidra i øvrige prosjekter i friluftsrådet

 

Vi tilbyr
 • Et lite arbeidsmiljø med 5 dedikerte og engasjerte kollegaer. Det er 28 friluftsråd på landsbasis og vi har mange dyktige kolleger vi kan dele erfaringer med 

 • Faglige utviklingsmuligheter

 • Et landsdekkende friluft-nettverk med tilbud om samlinger og kompetanseutvikling

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen friluftsliv i flott kyst- og innlandsnatur.

 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor i perioder

 • Lønn etter avtale. Fra lønn trekkes: innskudd til pensjonsordning.                                           

 • Ansettelse i friluftsrådet skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det må påregnes reisevirksomhet. Arbeidssted vil være alle medlemskommunene. Kontorsted etter avtale.
  Tiltredelse ønskelig fra 1.4.2019.

 

Søk her: https://76912000.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4177104739?language=NB&link_source_id=0

Søknadsfrist: 07.02.2020

 

Henvendelser om stillingen rettes til daglig leder Anne Margrethe Roll

Tlf: 905 49 676

E-post: anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no