1. Hjem
 2. Om oss
 3. Ledige stillinger

Prosjektleder Ferdselsårer Friluftsliv

Midtre Hålogaland friluftsråd søker person med kompetanse som naturforvalter, med plan og kartfaglig kompetanse for snarlig tiltredelse.
FNs bærekraftsmål står sentralt i friluftsrådets arbeid. 

 

I bærekraftig besøksforvaltning innen friluftsliv og reiseliv er det behov for oppdaterte kartdata om ferdselsårer og friluftslivsområder. Miljødirektoratet startet i 2019 et
5-årig ferdselsåreprosjekt med formål å fremme kartfesting, planlegging og tilrettelegging av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene. Et av hovedmålene er kartlegging av ferdselsårer og annen infrastruktur for friluftsliv nært byer og tettsteder er prioritert. Vi søker etter naturforvalter med plan- og kartfaglig kompetanse og/eller annen kompetanse som anleggsgartner/ingeniør. Stillingen er en fast stilling.
Arbeidsgiver er Midtre Hålogaland friluftsråd.

 

 Søknadsfrist:
15.06.2020
 Arbeidsgiver:
Narvik kommune
 Sted:
Narvik
 Stillingstittel:
Prosjektleder Ferdselsårer Friluftsliv
 Heltid / Deltid:
Heltid
 Ansettelsesform:
Fast
 Stillingsprosent:
100
 Webcruiter-ID:
4242884454
 Stillinger:
1
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede planarbeid for ferdselsåreprosjektet initiert av Miljødirektoratet.
 • Samarbeid med fylkeskommuner, Kommuner, Kartverket, Statens vegvesen og frivillige organisasjoner.
 • Gjennom systematisk kartfaglig arbeid fremskaffe grunnlagsdata til besøksforvaltning og ulike planer, samt gjøre fysisk infrastruktur for naturopplevelser og friluftsliv synlig.                                                 
 • Bistå kommunene i arbeidet med plan for friluftslivets ferdselsårer.                                     
 • Bidra til å oppdatere grunnlagsdata for stier og turruter, herunder oppdatere kartbaser som for eksempel FKB-Traktorvegsti og Nasjonal database for tur- og friluftsruter for å bidra til oppdaterte og kvalitetssikre grunnlagsdata for nasjonal database for ferdselsårer.
 • Koordinerings- og prosjektarbeid inkludert arbeid med søknader og rapporter.                                           
 • Bistå med planlegging, drift og forvaltning av anlegg.                                          
 • Utarbeide høringsuttalelser i saker som omhandler friluftsliv og natur.
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning med vekt på naturforvaltning og turregistreringer/informasjonssystemer og/eller anleggsgartner/ingeniør.
 • Eventuelt kunne vise til realfagkompetanse.                                             
 • Friluftsfaglig kompetanse innen anlegg og aktivitet.
 • Erfaring med prosjektledelse/-arbeid.
 • Kunnskaper om regionen.
 • Erfaring med frivillige organisasjoner.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Førerkort og bil.
Personlige egenskaper

Arbeide målrettet, systematisk og selvstendig
Engasjement for natur og friluftsliv
Delta i øvrige prosjekter som friluftsrådet har
Gode samarbeidsevner og evne til delingskultur

Vi tilbyr

Arbeidssted vil være alle medlemskommunene, det må påregnes reisevirksomhet.
Et lite arbeidsmiljø med dedikerte og engasjerte kolleger
Faglige utviklingsmuligheter
Et landsdekkende friluft-nettverk med tilbud om samlinger og kompetanseutvikling
Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen friluftsliv i flott kyst- og innlandsnatur med høyfjell
Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor i perioder
Lønn etter avtale. Fra lønn trekkes: innskudd til pensjonsordning                                          
Ansettelse i friluftsrådet skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 måneders prøvetid
Tiltredelse ønskelig snarest.
Henvendelse om stillingen rettes til daglig leder Anne Margrethe Roll, tlf. 905 49 676, e-post. anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no   Midtre Hålogaland friluftsråd.

For å søke på stillingen, følg lengen under

https://76912000.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4242884454?language=NB&link_source_id=0

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prosjektleder - Friluftsliv og folkehelse

 

Midtre Hålogaland friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for 9 kommuner; Evenes, Harstad, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Nye Narvik, Salangen og Tjeldsund i Ofoten og Sør-Troms. Friluftsrådet arbeider med prosjekter som skal bidra til bedre folkehelse og for utsatte grupper spesielt. Målet er at alle medlemskommunene våre skal delta aktivt i nettverk. Til å lede dette arbeidet søker vi en medarbeider som skal jobbe med tilrettelegging av friluftsrelaterte oppgaver i medlemskommunene. Arbeidsgiver ved ansettelse vil være Midtre Hålogaland friluftsråd.

 

 Søknadsfrist: 07.02.2020

 Sted: Narvik

 Stillingstittel: Prosjektleder friluftsliv/folkehelse

 Heltid / Deltid: Heltid

 Ansettelsesform: Fast

 Stillingsprosent: 100

 Stillinger:1

 

Arbeidsoppgaver

Ansvarsområde

 • Lede våre delprosjekt                                                                                                                     

 • «Friskliv» der målgruppene er barn og unge, og utsatte grupper

 • «Friluftsliv som integreringstiltak» 

 • Være en ressurs og veileder i å implementere bruk av fysisk aktivitet(friluftsliv) i naturen som metode i bedre folkehelse 

 • Prosjektarbeid inkludert arbeid med søknader og rapporter 

 • Kartlegge universelt (UU) tilrettelagte anlegg

 
Kvalifikasjoner

Om deg 

 • Relevant høyere utdanning

 • Gode grunnleggende kunnskap/ferdigheter innen ulike friluftslivsaktiviteter                                             

 • God kjennskap til gjeldende overordnede planer, folkehelseloven og juridiske rammer som regulerer  handlingsrom  

 • God kjennskap til kommunal forvaltning og planer

 • Erfaring med prosjektledelse og økonomistyring

 • God IKT ferdigheter  

 • Politiattest (ikke eldre enn 3. mnd.)

 • Førerkort og bil         

                                                                                                                                              

Personlige egenskaper
 • Evne til å utvikle gode relasjoner, internt og eksternt. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet   

 • Selvstendig og målrettet, med god gjennomføringsevne                                                                                 

 • Erfaring med uteskole og/eller friluftsrelaterte undervisningsmetoder og tverrfaglig prosjektarbeid     

 • Engasjement for natur og friluftsliv

 • Bidra i øvrige prosjekter i friluftsrådet

 

Vi tilbyr
 • Et lite arbeidsmiljø med 5 dedikerte og engasjerte kollegaer. Det er 28 friluftsråd på landsbasis og vi har mange dyktige kolleger vi kan dele erfaringer med 

 • Faglige utviklingsmuligheter

 • Et landsdekkende friluft-nettverk med tilbud om samlinger og kompetanseutvikling

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen friluftsliv i flott kyst- og innlandsnatur.

 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor i perioder

 • Lønn etter avtale. Fra lønn trekkes: innskudd til pensjonsordning.                                           

 • Ansettelse i friluftsrådet skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det må påregnes reisevirksomhet. Arbeidssted vil være alle medlemskommunene. Kontorsted etter avtale.
  Tiltredelse ønskelig fra 1.4.2019.

 

Søk her: https://76912000.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4177104739?language=NB&link_source_id=0

Søknadsfrist: 07.02.2020

 

Henvendelser om stillingen rettes til daglig leder Anne Margrethe Roll

Tlf: 905 49 676

E-post: anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no