1. Hjem
  2. Om oss
  3. Hva er et friluftsråd?

Layout1.png  Hva er et friluftsråd?

Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. Friluftsrådet arbeider med oppgaver av betydning for befolkningen i hele regionen samlet, men også på lokalt nivå i nært samarbeid med medlemskommunene. Friluftsrådet har hovedfokus på det enkle hverdagsfriluftslivet.

Midtre Hålogaland friluftsråd

Midtre Hålogaland friluftsråd har 9 medlemskommuner og ble etablert i 2015.

Midtre Hålogaland strekker seg over to fylker og har enorme naturressurser. Her finnes fjell, fjorder, skog og vann. Muligheten for et aktivt friluftsliv er formidabelt, både i form av enkle turer i nærmiljøet, men også mer spektakulære for den som ønsker. Naturen er regionens fremste folkehelsearena, sosiale møteplass og turistmagnet. Arbeidet med å ta vare på naturen og tilrettelegge for positiv aktivitet er svært vikitg.

Friluftsrådet har tre prioriterte arbeidsområder

  • Infrastruktur
  • Kompetanse
  • Aktivitet