1. Hjem
  2. Om oss
  3. Administrasjonen

Administrasjonen

Midtre Hålogaland friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som består av ni kommuner i Ofoten og Sør-Troms, og vi skal legge til rette for friluftsliv og naturopplevelser. Vårt mål er at alle skal ha mulighet til friluftsliv som trivsel-, helsefremmende og miljøvennlig aktivitet. Arbeidet knytter seg blant annet til planlegging og utvikling av stier, løyper og anlegg, kurs og nettverkssamlinger for å øke friluftskompetanse hos lærere i skole og barnehage, planlegging og gjennomføring av friluftsaktiviteter for ulike grupper, samt informasjonstiltak. 

 

Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle!

 

Administrasjonen holder til i 6. etasje på rådhuset i Narvik og består av fire ansatte.

 


Roger Olsen - Daglig leder
E-post: roger.olsen@narvik.kommune.no
Mobil: 905 00 250
Arbeidsområder: Administrasjon, daglig drift m.m.

 

unnamed (3).jpg
Birgitte Kalvatn - Prosjektleder folkehelse og frilfutsliv
E-post: birgitte.kalvatn@narvik.kommune.no
Mobil: 938 54 137
Arbeidsområde: Permisjon til april 2022

     
_20170822_192143.JPG
Kim Ingebrigtsen - Prosjektleder, Læring i friluft
E-post: kim.ingebrigtsen@narvik.kommune.no
Mobil: 957 35 102
Arbeidsområde: Friluftsskoler og Læring i friluft
 

Admin - Anne-Margrethe.jpg
Anne Margrethe Roll - Rådgiver
E-post: anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no
Mobil: 905 49 676
Arbeidsområder: Prosjekter m.m.

     
  IMG_3455 (2).jpg

Thale Rasmussen - Prosjektleder folkehelse og friluftsliv
E-post: thale.rasmussen@narvik.kommue.no
Mobil: 950 62 557
Arbeidsområder: Friskliv, ungdom i natur, integrering, Naturlos og TellTur (vikar for Birgitte)

  Bilde RS.jpg                  
Ragnhild Sandøy - Konsulent
E-post: fjelloghav@hotmail.com
Mobil: 959 91 410
Arbeidsområde: Infrastruktur, Turkartpakke og Informasjon.