1. Hjem
  2. Emil Agersborg Bjørnå
  3. Vi søker etter ny prosjektleder
Vi søker etter ny prosjektleder - headerbilde Marius Saunders

MHålogaland_fr_logo-rund.jpg

Midtre Hålgoaland friluftsråd er i dag et kommunalt oppgavefellesskap og består av ni deltakerkommuner i Ofoten og Sør-Troms.

Vårt mål er at alle skal ha mulighet til friluftsliv som trivsel-, helsefremmende og miljøvennlig aktivitet. Arbeidet knytter seg blant annet til planlegging og utvikling av stier, løyper og anlegg, kurs og nettverkssamlinger for å øke friluftskompetanse hos lærere i skole og barnehage, planlegging og gjennomføring av friluftsaktiviteter for ulike grupper, samt informasjonstiltak. Arbeidet med å ta vare på naturen og tilrettelegge for positiv aktivitet er svært viktig for oss.

Om stillingen

I 2019 satte regjeringen i gang et flerårig prosjekt for å hjelpe kommunene i arbeidet med å lage planer for friluftslivets ferdselsårer. Regjeringen har i 2023 forlenget prosjektet i ytterligere 2 år. Ferdselsåreplaner er kommunale planer som skal kartlegge, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet og bolyst. Arbeidet med friluftslivets ferdselsårer kan deles i tre faser:

1) Etablere kunnskapsgrunnlag: Dokumentere og kartlegge eksisterende stier, løyper og leder er viktig for å kunne ivareta disse i arealplanlegging. Det vil være behov for å oppdatere data om skiltede og merkede stier, løyper og leder for friluftsliv i turrutebasen.

2) Utarbeide plan for friluftslivets ferdselsårer: Midtre Hålogaland friluftsråd bistår sine medlemskommuner med utarbeidelse av planer for friluftslivets ferdselsårer. Disse planene skal ivareta og videreutvikle ferdselsårene på en bærekraftig måte for å gjøre naturen mer tilgjengelig der naturen tåler mer besøk.

3) Gjennomføring og tiltak: Etter at kommunene har vedtatt sine planer for friluftslivets ferdselsårer skal tiltak i planene gjennomføres. Sammen med grunneiere, kommuner, frivillige lag og organisasjoner skal ferdselsårene videreutvikles ved for eksempel å merke og skilte stier, klopplegge områder utsatt for slitasje eller opparbeide nye turveier.

Vi søker derfor etter en friluftslivsinteressert prosjektleder som kan lede ferdselsåreprosjektet, samt gjennomføre andre prosjekter innen infrastruktur og tilrettelegging. Prosjektleder er ansvarlig for økonomi, søknader og rapportskriving i prosjektene. Stillingen er et midlertidig engasjement med mulighet for fast ansettelse. 

Søk på stillingen her


 Arbeidsoppgaver:

- Lede ferdselsåreprosjektet i samarbeid med kommunene

- Arbeide med fysisk tilrettelegging for friluftsliv

- Utarbeide informasjonsplakater og skiltplaner

- Arbeide med kartlegging av friluftsområder

- Arbeide med statlig sikring av friluftslivsområder

- Friluftsfaglig rådgivning

- Søknads- og rapporteringsarbeid

- Deltakelse i fellesprosjekter i friluftsrådet, aktiviteter og arrangement

- Andre oppgaver etter behov. Arbeidsoppgaver kan tilpasses noe etter kandidatens kompetanse og interesser. 

Friluftsrådets arbeid gjøres i samarbeid med fylkeskommuner, medlemskommuner og frivillige organisasjoner.


Kvalifikasjoner:

- Relevant høyere utdanning innen friluftsliv, arealplanlegging eller naturforvaltning

- Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning

- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

- Gode IT-ferdigheter

- Førerkort for personbil (klasse B)


Følgende erfaringsbakgrunn vil telle positivt:

- Erfaring med GIS (QGIS eller ArcGIS), kart og relevante digitale verktøy

- Bruk av GPS

- Friluftsfaglig kompetanse

- Kjennskap til friluftsloven og/eller plan- og bygningsloven

- Erfaring fra offentlig forvaltning

- Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse

- Erfaring med og forståelse om frivillig organisasjonsarbeid

- Kunnskaper om regionen


 Personlige egenskaper:

- Arbeide målrettet, systematisk og selvstendig

- Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter

- Engasjement for natur og friluftsliv

- Fleksibel, løsningsorientert og initiativrik

Personlig egnethet tillegges stor vekt.


 Vi tilbyr:

- Et inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere   

- Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver innen friluftsliv i flott kyst- og innlandsnatur

- Et landsdekkende friluftslivsnettverk med tilbud om samlinger og kompetanseutvikling

- Opplæring og veiledning

- Fleksibel arbeidstid

- 6 måneders prøvetid

- Lønn etter avtale

- Gode pensjons- og forsikringsavtaler