1. Hjem
  2. Marius Saunders
  3. Nå kan du melde inn turruter i Tjeldsund

MHålogaland_fr_logo-rund.jpg

Midtre Hålgoaland friluftsråd er i dag et kommunalt oppgavefellesskap og består av ni deltakerkommuner i Ofoten og Sør-Troms.

Vårt mål er at alle skal ha mulighet til friluftsliv som trivsel-, helsefremmende og miljøvennlig aktivitet. Arbeidet knytter seg blant annet til planlegging og utvikling av stier, løyper og anlegg, kurs og nettverkssamlinger for å øke friluftskompetanse hos lærere i skole og barnehage, planlegging og gjennomføring av friluftsaktiviteter for ulike grupper, samt informasjonstiltak. Arbeidet med å ta vare på naturen og tilrettelegge for positiv aktivitet er svært viktig for oss.

I dette nettkartet kan du tegne inn turruter og registrere benker, gapahuker, bålplasser og annen tilrettelegging for friluftsliv. Vi i friluftsrådet kvalitetsikrer dataen, får det sendes til Kartverket som legger det inn i turrutebasen. Fra turrutebasen vil det havne i offentlige kart og turportaler slik som ut.no.

Trykk her for å åpne nettkartet. Vi anbefaler å gjøre dette på en datamaskin.